Permohonan Penangguhan Penahanan

Permohonan Penangguhan Penahanan  Hal  : Permohonan Penangguhan Penahanan   Semarang, 6 April 2015 No : 16/ pdn-pp/ 2015 Lamp : – Fotocopy surat kuasa – Surat keterangan menjamin Kepada Yth. Bapak/Ibu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor Gunungpati Semarang. Di Semarang. … Continued